Ipoly EurorégióIPOLY EURORÉGIÓ Határon Átnyúló Együttműködés

Elnökétől  >> Alelnökétől >>> Titkárától

2 660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 12.
Levelezőcím: 2 600 Vác, Gombási u.34.III.em.11.
Tel/fax: 35/505-925 >>> 27/379 – 076  >>
Mob: 06-20/953-1932>< E-mail: ipolyeu@freemail.hu
Tárgy: Meghívó IPOLYNYÉKRE / VINICA /  Tel: 00-421/4748-91210 /
az Ipoly Eurorégió elnökségi és egyesületi Közgyűlésére, továbbá az
Ipel’- Ipoly Euroregió Szövetség 2012. évi közös Közgyűlésére

 

T i s z t e l t   Ipoly és Ipel’ Eurorégiós Tagtársunk!

Kedves Barátunk, a magyar – szlovák, a magyar – magyar

határon átnyúló kapcsolatok építésében!

     Az IPOLY EURORÉGIÓ Határon Átnyúló Együttműködés egyesülete
                                        2014. február 17-én, hétfőn 13 órára
Elnökségi üléseket, valamit együttes évi Közgyűlést hív össze IPOLYNYÉKRE /VINICA
a Községházára (Szabadság út 466.) az alábbi napirendi pontok értelmében:
     
      1./  Hrubík Béla polgármester alelnöki köszöntője.
            Medvácz Lajos elnöki beszámolója, az Ipoly Eu. 2013. évi értékelése;
             A határon átnyúló Eurorégiós jogi keret megtartásának fontosságáról, annak jövőjéről.
      2./  Titkári beszámoló a 2013. Évi eseménynaptár kiemelt részleteinek ismertetése;
      2.1. A 2013. év kulturális eseményeinek szakmai összefoglalója.
             Az Ipoly Eurorégió Szabadegyetemi Tanulmányi Napjai:
Pünkösd hétfőjén CSELKA TANULMÁNYI és EMLÉKNAP /Salka/ Ipolyszalkán (kiállítás Cselka Károly ludirektor és püspök fia Nándor életéről az Alapiskolában´), vendéglátás és Tájházban; Bielovce/Ipolybélben  Simonyi Sándor 1848/49-es Huszár főhadnagyra emlékeztünk. Előadó volt Hermann Róbert történész; ökumenikus Istentiszteletet tartott Czíria János református lelkész; Vámosmikolán Egyházy Ádámra, a falu első plébánosára emlékeztünk halála 170. évfordulóján, Emlékmisét celebrált P. Borsos József pálos szerzetes. EKSZPANZIÓ XXV. Nemzetközi Kortárs Művészeti Találkozók Szentivánkor: „HAIKU” ÜNNEP a Dunakanyarban, Verőcén; Szeptember 5-én, Bp-en a Petőfi Irodalmi Múzeumban az Ekszpanzió egész napos jubileumi  szimpóziuma és  találkozója; Nagybörzsönyben Szeptember 21-22-én  TEMPLOMOS  NAPOK a Kulturális Örökségünk Napjai és a Templomok éjszakája alkalmával és okt.5-én /Sazdice/Százdon.Vácott András nap alkalmával RÓZSA ENDRE Tanulmányi és Emléknap + Rendhagyó irodalomórák a váci Boronkay Műszaki Középiskolában és a Madách Gimnáziumban, valamint kiállítás a Kilencek költőiről; Bp. dec.2-án, a Magyar Írószövetségben a Napút és Versmondó c. folyóiratok tematikus számának bemutatása, melyekben az Ipoly-táji hazára vonatkozó írások is olvashatóak; a 2013-as adventi időben a huszadik évükbe érkező MYKOLAI BETLEHEMI JÁTÉKOK Hetedhét Ipolyon innen és túl (Szobon, Márianosztrán, Kóspallagon, Verőcén, Ipolyszalkán/salka); Szent Este Vámosmikolán az Idősek Otthonában, és Plébánia előtti Betlehemben.
      2.2. Természet és kultúra értékeinek feltárása az Alsó-Ipoly-mentén. BÖRZSÖNY ANYÁNK, IPOLY APÁNK (A határvidék környezet-, gazdálkodás- és életmód története) – dr. Koczó József tavalyi, a szobi Közgyűlésünkben elfogadott, támogatásra jogosított kéziratának megjelent, könyv formájában történő bemutatása;
      2.3.Az Ipel'-Ipoly Eurorégió korábbi állásfoglalásaival, tervezett 12, majd 8 Ipoly-híd, és az azóta átadott két híd – Ráróspuszta-Ráros', Pöstyénpuszta-Pető között –  valamint az (Ipolydamásd-Helemba/Chl'aba közötti hídépítés elvesztésének ok és okozati összefüggéseiről, ill. a további Ipoly-hidak újjáépítése tervezetének várható lehetőségeiről Ürmössy Ákos a Nógrád Megyei Állami Kht. területi igazgatója számol be. 
     2.4. az Alsó-Ipoly-völgyi: IPOLYDAMÁSDI – HELEMBAI alakoskodókról, maskarásokról, a farsangi hagyományaik megőrzésének fontosságáról Németh Zsófia Nóra néprajzos diplomamunkája alapján hallhatunk beszámolót. A két falu közötti híd megépítésének elnapolt reményeiről Rományik Ferenc polgármester tájékoztatja az Eurorégiós tagságot.
      2.5.  AEBR (Gronau) Határon Átnyúló Együttműködések Európai Szövetségében való
megfigyelői státusz  felfüggesztéséről Martin Guillermo Ramirez  főtitkárral váltott levelünk értelmében;
      2.6. A titkári beszámoló jóváhagyása, elfogadása.         
      3./ A 2014. évi általános szakmai munka- és rendezvényterv ismertetése, szükség szerinti kiegészítése, ill. elfogadása:
  3.1.  Az újabb Ipoly-hidak (Ipolydamásd-Helemba/Chl'aba; Vámosmikola-Ipolypásztó/Pastovce; Drégelypalánk-Ipolyhídvég/Ipel'ské Predmostie közöttiek) újjáépítéséről, a további építések fontossági sorrendjéről hozott határozat ismételt megerősítése;
  3.2. Az Ipoly Eurorégiós tagtársunk a Szent István Király-Alapítvány az Ipoly Mente Kultúrkörért székhelye szerinti Vámosmikolán, az MVH-nál 2012-ben elfogadott támogatási kérelmének realizálása, a kulturális, oktatási, turisztikai célokat szolgáló MIKOLÁRIUM ( Költészetek Házának, Galériájának, Turisztikai Szálláshelyének) építési szakaszainak ismertetése; várható funkcióba vételének időpontja;
 3.3. Az Ipoly Eurorégió Térségében működő vasúthálózat jelenéről és jövőjéről; (állásfoglalásaink megerősítése)
3.4. A magyar-szlovák, magyar-magyar határon átnyúló közös kulturális rendezvények,
Ipoly Eurorégiós Szabadegyetemi kurzusai: Bánská Stiavnica/ Selmecbányán, Modry’ Camen’/ Kékkőben, Ipolyszalkán-Vámosmikolában;  Ekszpanzió XXV + 1. Nemzetközi (magyar-szlovák-cseh-litván-lengyel-horvát-német-osztrák-román-szerb-szlovén-ukrán és mások) Kortárs Művészeti Találkozók (Szentendre, Terény); Csepreghy Ferenc Napjai (a Magyar Népszínműjátszás találkozói szlovákiában a hagyományteremtés szándékával, a CSEMADOK helyi szervezete és a Tájház támogatásával  Salka /Ipolyszalkán; Cselka Tanulmányi- és Emléknap (Vámosmikola-Ipolyszalka/Salka-Ipolybél/Bielovce-Garammikola/Mikula; Madách Tanulmányi Napok (Vác-Csesztve-Alsósztergova/Dolna Strehová); Mikszáth Tanulmányi Napok (Balassagyarmat-Horpács-Szklabonya/Sklabiná); Kulturális Örökség Napjai / Templomos Napok (Nagybörzsöny-Bény/Bina-Százd/Sazdice). Templomok éjszakája (Százd/Sazdice – Bény/Bina – Nagybörzsöny); IV. Rózsa Endre Emlék- és Tanulmányi Nap (Vác);
           4./ A 2013. évi gazdasági beszámoló:
           4.2. Közhasznúsági jelentés ismertetése, szükség esetén kiegészítése, majd elfogadása;
           4.3. A 2014. évi költségvetés előterjesztése, s annak elfogadása;
           5./ Tagrevízió a be nem fizetett tagdíjak összefüggésében;
           6./  Az Elnökség mandátumának megerősítése, meghosszabbítása, szükség esetén
                 új tagok választása;
           7./ Tetszés szerinti egyebek.
Határozatképtelenség / 50 % + 1 fő alatti részvétel / esetén, azonos tartalommal
 a megismételt elnökségi ülést, valamint a Közgyűlést ugyanazon a napon, egy órával később, az alapszabályunk értelmében  ismételten összehívjuk!

A napirendi pontok fontosságára való tekintettel, minden kedves Tagtársunk, vagy
Megbízottja! – írásos megbízással – megjelenését kérjük és reméljük tisztelettel,
a további jó együttgondolkodás és együttműködés reményében,

              Balassagyarmat, 2014-02-03..
                                                                            
                                                          Baráti üdvözlettel:

                      Medvácz Lajos s.k..                                                Hrubik Béla s.k.                             
                              elnök                                                                      alelnök

                                                        Németh Péter Mikola  s.k.
                                                                     titkár   


IPOLY EURORÉGIÓ
Határon Átnyúló Együttműködés
2013. ÉVI ESEMÉNY NAPTÁRA
Január:
18–án, Nógrád megyei MADÁCH Ünnepségek  és  a MAGYAR Kultúra Napja Balassagyarmaton    Képviselet: Medvácz Lajos elnök > Meghívott:  a titkár;
22-én, a Magyar Kultúra Napja Balassagyarmaton – Meghívott: a titkár;
25-én, CIVITAS FORTOSSIMA Ünnepe Balassagyarmaton – Képviselet: Madách Lajos elnök > Meghívott: a  titkár;

Február:

18-án, Ipolydamásdi – Helembai / Chl’aba /  alakoskodás és maskarázás (Farsang) a magyar-szlovák határon átnyúló kulturális kapcsolatok építésében.  ><  Meghívottak: Németh Péter Mikola és a nagybörzsönyi Páva Kör;

21-én, Farsangtemetés Ipolydamásdon;

 

Március:

7-én,  IPOLY EU. ELNÖKSÉGI Ülése és KÖZGYŰLÉSE, majd  IPEL’- IPOLY Eu. Közgyűlése SZOBON –  Vendéglátó: Remiczky Zoltán újra választott polgármester;

8-án, Váci REMÉNYSÉG Egyesület Március idusát előkészítő hagyományos diák versmondó verseny.

          Állandó zsűritag: Németh Péter Mikola;
15-én, Március Idusa
25-én NEA Pályázat leadása;

Április:
11-én,  „A TÉKOZLÓ FIÚK” címmel Költészet Napján JUHÁSZ GYULA születése 130. -- JÓZSEF ATTILA születése 108.  évfordulóján Vácott a Juhász Gyula Általános Iskolában a pályatársakra emlékeztünk. Köszöntőt mondott Fördős Attila polgármester, emlékbeszédet mondott: Németh Péter Mikola, közreműködött az általános iskola kisdiákjai és Kocsis György előadóművész; a Piarista Gimnáziumban rendhagyó irodalom órát tartott  Prof. Cs. Varga István  irodalomtörténész  A KÖLTÉSZET SZAKRÁLIS VONULATÁRÓL -- JUHÁSZ Gyula papi szemináriumban töltött költői időszakáról, Vácott született verseiről tartott előadást;
20-án Tagszervezetünk a Madách Irodalmi Társaság  XXI. Madách Szimpóziuma Kecskeméten a Főiskolán. Előadó a Madách Irodalmi társaság tagjaként: Németh Péter Mikola;
21-én Az eltérített CSELKA EMLÉKNAP Vámosmikolában.  A Papi hivatások alakalmával szentmise. Meghívottak: Dr, Varga Lajos váci segédpüspök, továbbá a Bp-i Papi Szeminárium rektora és Németh Péter Mikola, mint hazajáró lélek. Agapé: Nagybörzsönyben.

 Május
20-án, hétfőn Pünkösd hétfőjén CSELKA EMLÉK- és TANULMÁNYI NAP + KIÁLLÍTÁS Ipolyszalkán/Salka/ az Alapiskolában. Agapé: Dikácz Zsuzsanna közreműködésével a Tájházban.  Ipolybélen /Bielovce/ a SIMONYIAKRA emlékezünk, református Istentiszteletet tart: Czíria János ny. lelkész. Ünnepi ebéd; Cselka Szimpózium Vámosmikolán: A keresztény Európa gondolatának megerősítése. Emlékmisét celebrált: P. Borsos József pálos szerzetes, emlékbeszédet mondott és rendezte: Németh Péter Mikola;

Június
2-án, A Trianoni évfordulóra emlékezünk Zebegényben a Maróti-tervezte  Országzászlónál. Meghívott
21-22 EKSZPANZIÓ  XXV. >< „HAIKU” ÜNNEP SZENTIVÁN alakalmával a Dunakanyarban Verőcén;

Július
 9-13 között Szlovéniai tapasztalatcsere ( Rédics, Muraszombat  etc.) Képviselet: Németh Péter Mikola;
13-15-én, Buns-Villon: VIDÁM KOLDUSOK c. anarchista kántátájának felújítása, bemutató Zebegényben a Kulacsban. Rendező: Németh Péter Mikola

Augusztus 
3-4 PALÓC VILÁGTALÁLKOZÓ BÁTONYTERENYÉN - Meghívott előadó: Németh Péter Mikola
       Tóth Imre: Palóc Tájszótárának bemutatása
15–18-én, 38. TOKAJI ÍRÓ TÁBORban való részvétel;
20-án, SZENT ISTVÁN ÜNNEPE a nagybörzsönyi Szt. István templom udvarán.  Képviselet: NPM;

Szeptember
5-én, EKSZPANZIÓ XXV. ><  JUBILEUMI SZIMPÓZIUM + IRODALMI PERFORMANSZOK + VERS KONCERTEK --  Találkozó Bp-en a Petőfi Irodalmi Múzeumban; Alkotó-rendező: Németh Péter Mikola;

14-15-én, Kulturális Örökség Napjai + a Szakrális művészetek hete alkalmával  >< Nagybörzsönyben a Templomos Napok + a Templomok éjszakája az Ipoly Eurorégióban; az Ipoly Eu. és tagszervezetei: Nagybörzsöny Önkormányzata és a Szt. István Király Alapítvány az Ipoly Mente Kultúrkörért szervezésében; Rendezi: Németh Péter Mikola
29-én, 1000 ezer Költő a Változásokért Európában III. – versmondómaraton Bp-en a Gödörben - közvetítés a világhálón. Meghívott előadók: Németh Péter Mikola, Németh Zsófia Nóra; 

Október
5-én, TEMPLOMOS NAPOK első alkalommal SZÁZDON / SAZDICE – Tematika: a középkori Szent Miklós templom közelmúltban feltárt freskói;

9-én, Szent Ferencről Verőcén – Kiállítást megnyitja: Németh Péter Mikola

23-án Írószövetségi megemlékezés Nemzeti Ünnepünk alkalmával. Meghívott képviselet: N P M

 

November

3-án, Mindszety József Konferencia a Magyar Országgyűlésben. Meghívott képviselet: NPM;

29-én, András napi Rózsa Endre Emléknap Vácott – Rendhagyó Irodalomórát tartott a Kilencek Költészetéről: Prof. Tarján Tamás irodalomtörténész a Boronkay Műszaki Középiskolában és a Madách Gimnáziumban;

December


2-án. a NAPÚT EKSZPANZIÓS SZÁMÁNAK és a VERSMONDÓ c. folyóirat Kassák-számának bemutatója a Magyar Írószövetség Avantgárd Szakosztálya meghívására. Házigazda: Szombathy Bálint.
22-én, MIKOLAI  BETLEHEMES vendégjátékai az IPEL’- IPOLY EURORÉGIÓBAN: Ipolyszalkán/Salka + Szob + Márianosztra + Kóspallag + Verőce;
24-én, BETLEHEMES  SZENT ESTE  VÁMOSMIKOLÁN az Idősek Otthonában és az Rk. Plébánián;
                                                                                                            
          Ipolynyék/Vinica  2014. február 17.                                                        

                                                                                                                                      Németh Péter Mikola sk.

                                                                                                                                                  titkár
        

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése