Aktuális
 MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
Június 20-án pénteken
MűvészetMalom SZENTENDRE Bogdányi út. 32.
EKSZPANZIÓ XXV + 1 „Reneszánsz”
10.30 - 12.00
HAGYOMÁNY és AVATGÁRD II. – SZIMPÓZUIM A „RENESZÁNSZ” HÍVÓGONDOLATÁRA
Előadók: Molnár V. József néplélek-kutató, G. Komoróczy Emőke: EKSZPANZIÓ – Az avantgárd új
virágkora az ezredfordulón; Az E(x)kszpanzió két évtizedes útja; hagyomány és avantgárd az
Ekszpanzió vetületében; Gellér Katalin: Ezoterikus tanok újraéledése a 19-20. század fordulóján;
Bemutatkozik a PANNON TÜKÖR – Péntek Imre főszerkesztő – Szemes Péter szerkesztő
16.30 - 22.00
„SZENTENDREI ÁLOMMALOM” SZENTIVÁN / JÁNOS ÜNNEPÉRE
Álomvárossá lesz Szentendre Szentiván napján, amikor mindenki azt álmodhatja majd, amit akar. Evvel,
a shakespeare-i gondolattal ajánljuk a múzeumok éjszakája közönségének az Ekszpanzió XXV + 1 tematikáját
a „Reneszánsz” hívógondolatára. Ez a nap „karambolaink napéjegyenlősége” lesz, már csak azért is kivételes
esemény az életünkben, mert a XX. század hajlékában sokan voltak, akik úgy remélték, és el is hitették
egymással, hogy Álmaikban lehetnek leginkább Egyek, de menthetetlenül, itt, ezen az árnyékvilágon. Az
ezredforduló narthexében azonban világossá lett, hogy a Herakleitos-i igazság még oly ideológiák hatására sem
változott meg az elmúlt évtizedekben, mint amilyen a Marxizmus volt. Mert mit is állított a homályból jövet
az epheszoszi Herakleitosz? Azt, hogy itt, ezen a Földön, az álmainkban vagyunk a leginkább különbözőek
egymástól. Lássuk hát! (mykola) DÉNES Imre és KISS Adél performansza – DÉSKA Jánosné a szandai Máriácskaöltöztető
asszony felmenőinek álma és Testámentuma a 20. századból – Németh Péter Mikwla: FRAGMENTUM/OK/
vers-etűd, előadják: Németh Zsófia Nóra – Weixelbaum Laura Hildebrandt és a szerző „ A ZENE METAFIZIKÁJA”
– Szabó Sándor és Major Balázs koncert; Wehner Tibor: SZENT VARECZA ELVESZETT LEVELEI (szerzői
felolvasó-est) GOSZOTOLA GÁBOR:"...bőr-mérleg – csont-állandóság – tartam-holtág végtelen fölmérhető
és végtelen..." c. Költő estje, valamint a vetítés a GOSztolárium archívumból, azaz "a heroikus ego lebontása;
DÉNES IMRE performansza, Weixelbaum Laura: HORROR SACER koncert, CD-bemutató, szabad felolvasások;
Halmy György: A SZANDAI MÁRIÁCSKA c. filmje; EKSZPANZIÓ XVIII. „ÁLOM” SZENTIVÁNÉJEN Terényben
és Cserhátszentivánban Halmy György által 2006-ban készített filmdokumentum bemutatója
A programok ingyenesek

x)KSZPANZIÓ XXV + 1 – „RENESZÁNSZ” / NEMZETKÖZI KORTÁRS MŰVÉSZETI TALÁLKOZÓK SZENTENDRÉN
. (mikola

)             E/x/KSZPANZIÓK (1989–2014) válogatott és új műveinek: irodalmi-, képző- és zeneművészeti performanszainak, film- és fotódokumentációinak kiállítása; happeningjeinek,koncert- és vers-színházainak bemutatója a „reneszánsz” hívógondolatára.

 2014. Június 07- től  – Július 31-ig a MűvészetMalomban és udvarán ( 2000 Szentendre, Bogdányi út.32.)

Az E(x)KSZPANZIÓ/K/ 25 éve alatt, az avantgárd akarat értelmében, az volt és maradt az alapvető alkotói szándék és feladat is egyben, hogy életképes hazai és nemzetközi  kortársművészeti mozgalommá váljon ez a szabad, minden irányban nyitott összművészeti formáció. A Hétvégi Expanziónak, Ex-panziónak, majd egy évtizeden át Expanzióknak, a későbbi folymatokban Ekszpanzióra  magyarított kerettel, humánusan meghirdetett  terepfelverésekkel, újabbnál újabb kultúrköröket  békésen elfoglalva: – Dunakanyartól az Ipe’l-Ipoly Eurorégión át a „szívnagyobbodásos” ország fővárosáig –  a lelkeket „szelíd erőszakkal” meghódítva a közép-kelet-európai létben egzisztálnak napja-inkban is, azok az alkotók: – költő-, filozófus-, teológus, képzőművész, és zenész-performerek; irodalmárok, művészettörténészek, színházi- és filmrendezők, színészek és a közönségük, akik 1989 óta a váci Görög templomlomból ”kihajózva” együttesen tesznek kísérletet arra, hogy miként válhatnak a kortárs művészetek a mindennapok szerves részévé. Ezek a meg-megújuló „próbálkozások” egy olyan korban, a harmadik évezred előterében valósulnak meg most is, amikor a művész és közönségének kapcsolata az ismert jelenlét-vesztés okán, klasszikus értelemben, már alig-alig létezik. Ám ha mégis, akkor talán úgy, épp olyan formában, ahogyan ezeken az avant-gárd művészeti találkozókon in illo tempore történik. Hogy valójában miként is?  Erre kíván ismét és újra választ adni, a hely szelleme értelmében is, az EKSZPANZIÓ XXV + 1 rendezvénysorozata, a „RENESZÁNSZ” hívógondolatára, Szentendrén, a MűvészetMalomban                                                                                                                                                                                                                                                                                    
JÚNIUS  7-én, szombaton, 16.30 — 24 óra között  EKSZPANZIÓ XXV + 1  „RENESZÁNSZ” c. Kiállítás-performansz megnyitója  a MŰVÉSZETMALOMBAN  Köszöntőt mond: Dr. Habil. Kálnoki – Gyöngyössy Márton egyetemi docens, a Ferenczy Múzeum Igazgatója; Megnyitják: MIKLÓSSY Endre urbanista-filozófus  SZÖRÉNYI László irodalomtörténész – WEHNER Tibor művészettörténész  „MAGYAR  VADAK  A  VETÉSBEN” – 2014-ben  Ekszpanziós kiállítás-performanszok CZÓBEL BÉLA  életmű kiállítására: — KOVÁCS ISTVÁN / KOVAAX performansza —  SLAM POETRY  — NÉMETH PÉTER MIKOLA: VISSZASEJTESÍT WEIXELBAUM LAURA HILDEBRANDT énekmondó CSORBA SIMON LÁSZLÓ: ÜSD A VASAT, AMÍG MELEG!” c. kiállítás-performansza   SLAM POETRY/K/ ++++  SZABAD FELOLVASÁS +++++++++ SICKPICNIC KONCERT    ++++++++++++ SLAM POETRY/K/    ++++++
A kiállítások kurátorai:Köpöczi Rózsa művészettörténész,Szombathy Bálint képzőművész-performer, művészeti író;
JÚNIUS  8-án, vasárnap 10.30—24 óra között EKSZPANZIÓ XXV +1  PÜNKÖSDI SZIMPÓZIUMA :
MIT ADOTT  A  MAGYAR RENESZÁNSZ EURÓPÁNAK?  Ea. Suhai Pál > ERDÉLYI  GYÖRGY  VERSBESZÉDE;
18 órától Ladik Katalin:”Isten báránya és a hasonmás” Antonin Artaud 100. születésnapjára, 1996-ban, Marseille-ben  Németh Péter Mikola — Csorba Simon — Láng Eszter  — Németh Zoltán Pál: „MEMORIA PASSIONIS” c. kiállítás-performansza +++ Dresch Mihály altfurulya improvizációja;
JÚNIUS 13-án, pénteken 15—24 óra között EKSZPANZIÓ XXV +1 >< HAGYOMÁNY és  AVATGÁRD I. SZIMPÓZUIM;
Előadók: Szathmári Botond, Kecskés Péter PÉNTEK 13” : SLAM POETRY(K); – Németh Péter Mikola: KASSÁK MASZKJÁBAN a nagybörzsönyi Páva Kör  előadásában; Nyírfalvi Károly: Ruha és rongy (egyszeri előadás);  Weixelbaum Laura énekmondása -- BAJI MIKLÓS ZOLTÁN & BARÁTAI:  EXPONÁLT FORMATÁLÁS / PERFORMANCE  ;
JÚNIUS 20-án, pénteken 10.30—22 óra között EKSZPANZIÓ  XXV + 1 a Múzeumok éjszakáján
De, SZIMPÓZUIM HAGYOMÁNY és  AVATGÁRD  II.   A „RENESZÁNSZ”  JEGYÉBEN – 18 órától „SZENT- ENDREI  ÁLOM MALOM SZENTIVÁN / JÁNOS ÜNNEPÉRE Déska Jánosné a szandai Máriácska-öltöztető asszony álma  Németh Péter Mikwla: FRAGMENTUM(OK) vers-etűdje Németh Zsófia Nóra és a Szerző ea.— GOSZTOLA GÁBOR  költői estje  DÉNES Imre performansza  Weixelbaum Laura HORROR SACER  CD. Bemutató koncertje —  Halmy György: A SZANDAI  MÁRIÁCSKA c. filmje;
EKSZPANZIÓ  XVIII. „ÁLOM” SZENTIVÁNÉJJEN  Terényben és Cserhátszentivánban
Halmy György által 2006-ban készített filmdokumentum bemutatója;
JÚNIUS 27-én, pénteken 10.30—24 óra között EKSZPANZIÓ XXV + 1  >< „FAUVE…RENAISSANCE”
TITANIC Filozofikussági Művészetelőre Iskola az Ekszpanzióban / Szathmári Botond – Szécsi András és mások;
10.30-kor Hamvas Béla (1897 —1968) szentendrei sírjánál: Miklóssy Endre, Szathmári Botond, Thil Katalin
12 órakor Megemlékezési Szertartás halottjainkért Gubis-emlék-szék építése a Malom udvarán + JELTELENNÉ VÁLT JELEK / SZIBOLUMOK EGYMÁSON / PERFORMANCE;Szathmári Botond, Szécsi András;
Németh Péter Mikwla: EXPEDIÁL/T/ EURÓPA c. konkrét versfolyam zenei kísérettel;
JÚNIUS  28-án, szombaton 10.30—22 óra között  EKSZPANZIÓ XXV + 1 a „Reneszánsz”hívógondolatára
SZIMPOZIUM — MIT ADOTT A MAGYAR RENESZÁNSZ EURÓPÁNAK? II.—18 órától WEIXELBAUM LAURA: ISTÁR c. performansza GYUKICS GÁBOR & DÓRA ATTILA (szaxofon) Jazz költészeti jelenése’5 NIKOLAJ  IVANOV + OM Koncertje
JÚLIUS 4-én, pénteken 10.30—22 óra között EKSZPANZIÓ XXV + 1 a „Reneszánsz”hívógondolatára
SZENTENDREI NYÁRI HAIKU ÜNNEP  SZIMPÓZIUM  A  MAGYAR HAIKU “Reneszánszáról”
SZABAD  FELOLVASÁS/OK/  A MAGYAR JAPÁN BARÁTI TÁRSASÁG HAIKU KÖLTŐITŐL:
VIHAR JUDIT DÉLUTÁNI TEA CEREMÓNIAKLENYÁN  CSABA (klarinét) MIKOLA: HAIKU VERS-KONCERTJE SZABAD FELOVASÁS;
JÚLIUS 5-én, szombaton 10.30 24 óra között  EKSZPANZIÓ XXV + 1 a „Reneszánsz”hívógondolatára
SZIMPÓZIUM --  MIT ADOTT A MAGYAR RENESZÁNSZ EURÓPÁNAK? III. Ea.:Prokopp Mária, Szentmártoni Szabó Géza;SZABAD FELOLVASÁSOK: Bokor Levente és mások,   19 órától  UNITED GODS  koncert — Ricsárdgírs Deák Edina (basszus), Papp Éva (ének),Csernovszky Juli (billentyű),Sipos Rozi (dob) Ricsárdgír Márton Dani (ének, gitár) Paál Laci (billentyű) Zsirai Andris (basszusgitár) Németh Bali (dob)
JÚLIUS 11-én, pénteken 10.30—24 óra között EKSZPANZIÓ XXV + 1 a „Reneszánsz”hívógondolatára
FŐNIX-KOSZORÚ SZABADOS GYÖRGY 75. SZÜLETÉSNAJÁRA AZ EKSZPANZIÓ XXV + 1-ben
Szimpózum  SZABADOS GYÖRGY a zeneteremtő lélek emlékére: Miklóssy Endre, Németh Péter Mikola;
Fülöp Péter: A szépség teremtő kauzalitása – filmetűd Szabados Györgyről 18 órától DOBOS Tas László: VÉRIG SÉRTESZ HA RÁGALMAM MÉRGÉT KIÁLLOD (A rendszerváltás tragikuma  2 részben ) Bemutatják Andor Edit opera énekes rendezésben a Théba  Művészeti Akadémia hallgatói; 21 órától GRENCSÓ KOLLEKTÍVA SZABADOS GYÖRGY EMLÉKKONCERTJE Közreműködnek: Erdélyi György — Mikwla — Zsófa;
JÚLIUS 15-én, kedden 2024 óra között MIKOLA 60 + 1 az EKSZPANZIÓBAN >< Burns-Villon:
VIDÁM KOLDUSOK “anarchista kántáta” egy részben a váci FIESTA SZÍNHÁZA játékában;
BEMUTATKOZIK RÖGTÖNZÖTT KIÁLLÍTÁSÁN A FAMILIA GLADIATORIA WEIXELBAUM JÁNOS – SINKOVITS – VITAY ANDRÁS (vers);
JÚLIUS  19-én, szombaton 10.30—22 óra között  EKSZPANZIÓ XXV + 1 a „Reneszánsz”hívógondolatára
A  LÍRIKUS HRABAL kézirataiból — SZIMPÓZIUM A „RENESZÁNSZ HÍVÓGONDOLATÁRA;
15 órától HRABAL GALAXIS AZ EKSZPANZIÓBAN A FEKETE  ÖKÖR  BARÁTI KÖR  kiállítás-performansza
HrABaLiÁnÁk II. —Németh Péter Mikwla: SÖR-SZONETT (body  art) — SZABAD FELOLVASÁSOK;
JÚLIUS  25-én, pénteken 10.30—22 óra között EKSZPANZIÓ XXV + 1 a „Reneszánsz”hívógondolatára
SZIMPÓZIUM --- MIT ADOTT A MAGYAR RENESZÁNSZ EURÓPÁNAK? IV. >Ea.:Szentmártoni Szabó Géza;
Kobzos Kiss Tamás a RENESZÁNSZRÓL  MAGYAR ELEKTRONIKUS ZENE AZ EKSZPANZIÓ XXV + 1-ben
18 órától Keuler Jenő elektroakusztikus világképe – Aranydiploma hangversenye — Patachich Iván: MAGÁNHANGZÓK + további opusai:-- Bemutatja Patachic Judit ; — Szabó András: BÁBELVILÁG (diaporáma-sorozat);
JÚLIUS  26-án, szombaton 10.30—22 óra között  EKSZPANZIÓ XXV +1 ><„PÓKERPARTI  APRODITÉVAL
— „Dr. CHIKÁN BÁLINT EMLÉKEZETE és a MŰVÉSZETMALOM —“LEGYÉL HELYETTEM ÉN!” az EKSZPANZIÓBAN – IDÉZETEK  TSÚSZÓ SÁNDOR II: BREVIÁRIUMÁBÓL18 órától BÁLVÁNYOS JUDIT szaxofonkoncertje– OPÁL SZÍNHÁZ: PERFORMANCE 4 TÉTELBEN; NeVeTeK Ács Bence (trombita) Gaál Attila (dob), Magyarkúti Balázs (bőgő), Németh Zsófia Nóra (fuvola), Őri Kis István (djembe), Vajda Bence (zongora); Iván El Bago Kettős Tamás  és a VADSZAMARAK;
JÚLIUS  31-én, csütörtökön 10.30—24 óra között  EKSZPANZIÓ XXV +1 a „Reneszánsz”hívógondolatára
HAGYOMÁNY és  AVATGÁRD  III.  SZIMPÓZUIM --- Fülöp Péter: MEGÖRÖKÍTÉS---MEZEI KINGA RENESZÁNSZ JELENÉSE---19 órától DRESCH QUARTETT KONCERJE --- ZÁRÓ „AKKORDOK” ++++  SZABAD FELOVASÁS/OK/ ++++ S(L)AM POETRY(K +++++++ ÖSSZMŰVÉSZETI JEM SESSION(ÖK) +++++++++++++++++++++++++++++++
Az EKSZPANZIÓ/K/ Alkotó – Rendezője: NÉMETH PÉTER MIKOLA


Kedves Barátom, Alkotó-társam az Ekszpanzióban!

       A Petőfi Irodalmi Múzeumban szeptember elején rendezett, "maratoni", jubileumi rendezvényünk múltával abban maradtunk, hogy még ebben az évben visszatérünk a NAPÚT EKSZPANZIÓS és a VERSMONDÓ  Kassák-tematikájú számainak bemutatásához, már csak azért is, mert többen voltak olyanok szerző-társaink közül, akik, sajnálatos, -- ezúton is elnézésüket és megértésüket kérem -- de  nem jutottak szóhoz, vagy csak lerövidített időtartamban adhatták elő műveiket, írásaikat. Így most december 2-án, hétfőn 16 órától a Magyar Írószövetség Avantgárd Szakosztálya és Bohár András Köre meghívására, a mellékelten villámpostázott tematika értelmében bemutatjuk a NAPÚT - EKSZPANZIÓ (6) - KÁVA TÉKA  (76.) - VERSMONDÓ című folyóiratokat az alapító főszerkesztők (Szondi György és Kiss László) jelenlétében.
      Ez az ünnepi évadzárónk  lehetőséget ad arra, hogy az elő nem adott, illetve a folyóiratokban megjelent művek (vizuálisak, irodalmiak , zeneiek stb.) láthatóvá és hallhatóvá váljanak. Továbbá jó alkalom ez a találkozó arra is, hogy lélekben felkészülhessünk a 2014. Június-Júliusára tervezett EKSZPANZIÓ XXV + 1 című retrospektív kiállítás-performansz- és rendezvény sorozatunkra, amelyet a szentendrei Ferenczy Múzeum Igazgatósága által elfogadott jövő évi kiállítási terv értelmében a MűvészetMalomban kívánunk realizálni, megvalósítani. Ez érezhetően nem lesz kis alkotói feladat, ehhez összpontosított közös teremtő akaratra lesz szükség. Úgyhogy az lenne a jó, ha már most elkezdenénk felőle gondolkozni.
     A szentendrei belvárosi rusztikus épületegyüttes középső nagy tereit például az lenne a megnyugtató, ha a fellépők, a kiállítók, de legfőképp a performerek, az installációt építők, az akcionisták etc. jó előre bejárnák, belaknák. hogy,  idejekorán el tudjunk kezdeni együttesen tervezni. Most új tematikát nem kívánnék adni, az elmúlt huszonöt év hívó szavaiból és gondolataiból , bárki tetszése szerint választhat egyet-kettőt-hármat, de mindenképp tovább gondolva az eddigieket. Ha valakinek új, más irányú ötlete támad, az sem baj, de azt gondoljuk át vázlatosan előre. A két hónap alatt a találkozók, "míves fohászok", szimpóziumok, koncert színházak és verskoncertek, felolvasó estek etc., miként évek óta, úgy most is folyamatosan kell, hogy éltessék ekszpanzív  jelenlétünket a világban. Ezzel a sok-sok "általánossággal" hívlak, tarts velem, velünk ezen a  korszakosnak ígérkező úton, mielőbb jelezve, hogy milyen formában lehetünk a továbbiakban is együtt gondolkodó alkotó társak a szellem hullámhosszán.  Fényben, reménységben köszöntelek: mikola  (20)953-1932

Magyar Írószövetség  Avantgárd Szakosztálya és Bohár András Köre
(1062 Budapest, Bajza utca 28. – Tel: 06-1-322-8840)

s z e r e t e t t e l    meghívja Önt, alkotó-társait és barátait
2013. december 2-án, hétfőn 16 órától
NÉMETH Péter MIKOLA 60.
születésnapjára megjelent
NAPÚT EKSZPANZIÓ (6) + KÁVA TÉKA 76.
„Jel + Idézet + Improvizáció”  és a
 VERSMONDÓ Kassák- tematikájú számainak bemutatójára

A NAPÚT című folyóirat időről-időre lehetőséget biztosít valamely kulturális- és/vagy szellemi műhely, mozgalom, így  az EKSZPANZIÓ Nemzetközi Kortárs Művészeti Társulás számára is, hogy vendégként – teljes szabad kezet kapva – lapszámot állítson össze szerkesztőségünkben. Ilyenkor a NAPÚT rovatszerkezete „félreáll”, felismerhetőségének, jellegzetességeinek sora „háttérbe vonul”.
Az EKSZPANZIÓ Társulása, alkotó közössége most, Németh Péter Mikola   vendég-szerkesztésével hatodik alkalommal élhetett ezzel a lehetőséggel. Éljen hát a XXV. évébe érkező szellemi mozgalom a 15 éves NAPÚT 148 oldalán. Táguljon és virágozzon szelíden együttgondolkodásunk, együttműködésünk a jövőre nézve is.                                                                            (Szondi György)
A folyóiratok olvasatát elemzik:
Szepes Erika
író, irodalomtörténész
Zsille Gábor
költő, szerkesztő
Közreműködnek a lapok szerkesztői és szerzői:

Szondi György (a Napút főszerkesztője) Kiss László ( a Versmondó főszerkesztője)
Balázs F. Attila, Botz Domokos, Dörömbözi János, Erdélyi György, Győrffy Ákos, Horváth Ödön, Hujbert Ágnes, Iván Péter, Karaffa Gyula, Kecskés Péter, Kelényi Béla, Kemsei István, Kepes Károly, Konczek József, Ladik Katalin, Lantos László, Lipcsey Emőke, Marczinka Csaba, Pécsi Sándor, Répa Ádám,  Rusvay Balázs, Striker Sándor, Suhai Pál,
Szathmári Botond, Szügyi Zoltán és mások
Versfelolvasások között elhangzanak:
Patachich Iván -- Bujtás József -- Keuler Jenő
zeneművei

Házigazda:
SZOMBATHY BÁLINT

 Magyar Írószövetség Avantgárd Szakosztálya
és Bohár András Körének elnöke

**********************
RÓZSA ENDRE EMLÉKNAP
Az Ipoly Eurorégióban
a Madách-kör szervezésében
Vácott, 2013. November 29-én, pénteken
9 órakor emléktáblájának megkoszorúzása a Földváry-tér: Vám utca 14-es épületén
            (Az emléktábla Nagy János szobrászművész alkotása)
                 Köszöntőt mond: Mokánszky Zoltán  alpolgármester
                 Emlékbeszédet mond: Németh Péter Mikola
                  Emlékverset mond: Rózsa Dániel költő
                  Közreműködik: Kovács Ferenc előadóművész
                
10 órakor  KAVICSSZÜRET – SENKI IDEJE – KIETLEN ÜNNEP
               Rendhagyó irodalomóra Rózsa Endre válogatott verseiből, szakrális költeményeiről
               a váci Boronkay György Műszaki Középiskola Dísztermében ( Németh László út 4-6.)
     Köszöntőt mond: Urbán Márta irodalomtanár >< Előadó: TARJÁN TAMÁS irodalomtörténész
                    Bemutatkoznak a Rózsa Endre által szerkesztett egykori első kötetesek:
               Birtalan Ferenc – Deák Mór – Németh Péter Mikola
                    Közreműködnek: Németh Zsófia Nóra  – Péter Pál -- Rózsa Dániel
Csontos János emlékfilmje - Utassy József: CSILLAGOK ÁRVÁJA címmel
11. 45-kor Kiállítás megnyitó a Madách Imre Gimnázium Könyvtárában      
                   „KILENCEN, AKÁR  A  SZARVASOK, KILENCEN”
                                             „A torkon vágott forradalmak pirosát
                                              gyászát viselik belül.”    (Nagy László)
Kiállítás a Vácott 1987-ben megjelent Elérhetetlen föld költői  leporellójának lapjaiból :
Győri László, Kiss Benedek, Konczek József, Kovács István, Mezey Katalin, Oláh János, Péntek Imre, Rózsa Endre, Utassy József
Köszöntőt mond: Boda Mária irodalomtanár 
A kiállítást megnyitja: NÉMETH PÉTER MIKOLA
Konczek József pályatársaihoz írt verseit mondja el
12 órakor  AZ ANYAG EMLÉKEZETE – SZOMJÚSÁG ÖRÖKMÉCSEI 
                  ÁRNYÉKSZOBROK – AZ ÁMOKFUTÓ ÁLMAI
              Rendhagyó irodalomóra Rózsa Endre válogatott és Vácott született költeményeiből
                 a Gimnázium aulájában  -- Előadó: TARJÁN TAMÁS irodalomtörténész
                   Közreműködnek: Suhai Pál – Németh Zsófia Nóra – Péter Péter – Rózsa Dániel
Csontos János emlékfilmje:EGYÜTT és KÜLÖN – A KILECEK HÚSZ ÉV MÚLVA
   18 órakor a váci Nagyboldogasszony Székesegyházban
RÓZSA ENDRE EMLÉKMISE
Misét celebrál:
Dr. Beer Miklós
  váci püspök
Az emléknapot rendezi: Németh Péter Mikola –  (20)953-1932 – madachkor@freemail.hu >

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése